Yeni Sayfa 1

Tescil İşlemleri İçin İstenen Belgeler                           TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 

 

GERÇEK KİŞİLER :  

 

 

KAYIT :

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Dilekçe

3-) Noter tasdikli yeni tarihli imza beyannamesi

4-) Yeni tarihli Nüfus Kayıt Örneği ( Nüfus Dairesinden ) 2 adet

5-) Yeni Tarihli İkametgah ( Nüfus Dairesinden ) 2 adet

6-) Vergi Levhası Fotokopisi

7-) 2 Adet Fotoğraf

 

SİGORTA ACENTELİĞİ :

 

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Acentelik Vekaletnamesi ( Noter Onaylı 2 suret)

3-) Tali Acente ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

4-) Acentelik Sözleşmesi ( Noter onaylı 2 suret )

 

 

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ :

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Acentelik sözleşmesi fesih namesi ( Noter Tasdikli 2 nusha )

 

 

 

TİCARETİ TERK :

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe

3-) Mal beyanı

4-) Vergi Dairesinden kapandığı tarihi gösterir yazı.

5-) Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset eklenmeli, varisler tarafından belgeler imzalanmalıdır.

 

 

 

 

 

 

LİMİTED ŞİRKETLER :

 

 

KURULUŞ :

 

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Dilekçe

3-) Ana Sözleşme 3 adet Noter tasdikli

4-) Kurucuların nüfus sureti ve ikametgah belgeleri  

5-) Noterden tescil Talepnamesi

6-) Şirket Kuruluş Bildirimi 4 Adet

7-) Ortakların imza beyannameleri

8-) Ortakların Fotoğrafları (2 şer adet)

 

 

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

SERMAYE ARTIŞ TESCİLİ :

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Değişikliğe ilişkin eski ve yeni şekli gösterir ortaklar kurulu kararı ( Noter tasdikli)

3-) Tadil Metni 3 Adet

4-) Önceki sermayenin ödendiğine dair Bilirkişi Raporu (SMMM raporu) 2 Adet

 

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİ :

 

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Değişikliğe ilişkin eski ve yeni şekli gösterir ortaklar kurulu kararı (Noter Tasdikli )

3-) Tadil Metni 3 Adet

 

 

 

HİSSE DEVRİ TESCİLİ :

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Değişikliğe ilişkin ortaklar kurulu kararı (Noter Tasdikli)

3-) Hisse Devir Sözleşmesi Noterden 2 Adet

4-) Yeni giren ortağın 2 adet ikametgah 3 adet Nüfus kayıt örneği ve imza beyannamesi

 

 

 

 

 

MÜDÜRLÜK TESCİLİ :

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Temsil ile ilgili ortaklar kurulu kararı Noter tasdikli

3-) Tescil talepnamesi (Noterden)

4-) Dışarıdan müdür seçilmiş ise 2 adet İkametgah,2 adet Nüfus kayıt örneği,imza beyannamesi

 

 

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE TESCİLİ :

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe

3-) Ortaklar kurulu kararı 2 adet noter tasdikli ( Kararda şubenin tam ünvanı ,şubenin açık adresi , şubeye tahsis edilen sermaye , şubenin temsilcisi belirtilecektir.)

4-) Merkez Sicil Memurluğundan alınacak Ticaret Sicil Nizamnamesinin 55.maddesine göre belge

5-) Merkez Ticaret Sicil Memurluğundaki dosyadan tasdikli birer örnek

6-) Şubeye atanan temsilcinin nüfus cuzdan sureti ,ikametgahı ,imza beyannamesi

7-) Tescil talepnamesi

 

 

 

MERKEZ NAKLİ TESCİLİ :

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe

3-) Eski Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş işlemlerin onaylı suretleri

4-) Eski Ticaret Sicil Memurluğundan Ticaret Sicil Tüzüğünün 47.Maddesine göre belge

5-) Merkez Nakline ilişkin ortaklar kurulu kararı ( eski şekli ve yeni merkez adresleri belirtilecek)

6-) Tadil Metni 3 adet

7-) Ortakların nüfus kayıt örnekleri

8-) Ortakların İkametgahları

9-) Tescil Talepnamesi

10-) Temsile yetkili olanların imza beyannameleri

 

 

FESİH VE TASFİYE YE GİRİŞ :

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Ortaklar Kurulu kararı Noter Onaylı 2 Adet ( kararda tasfiye halinde ibaresi ,tasfiye memurunun isim ve adresi ,tasfiye memurunun yetkisi açıkça belirtilmelidir.)

3-) Tasfiye memurunun tescil talepnamesi ( Tasfiye Halinde ibaresi bulunmalı.)

4-) Tasfiyeye giriş Bilançosu

5-) Tasfiye memuru dışarıdan atanmış ise nüfus kayıt örneği , ikametgah belgesi

 

TASFİYE SONU VE KAPANIŞ :

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe

3-) Ortaklar kurulu kararı Noter Tasdikli

4-) Kapanış Bilançosu

 

 

 

ANONİM ŞİRKETLER :

 

 

KURULUŞ :

 

 

1-)Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe

3-) Anasözleşme 3 adet Noter tasdikli

4-) Tescil Talepnamesi

5-) Şirket Kuruluş Bildirimi 5 adet

6-) Kurucuların Nüfus kayıt örnekleri ve ikametgahları 2 şer adet

7-) Kurucuların imza beyannameleri

8-) Kurucuların fotoğrafları

 

 

GENEL KURUL TESCİLİ :

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Genel Kurul tutanağı Noter tasdikli

3-) Hazirun Cetveli,Denetim Kurulu raporu,Faaliyet Kurulu raporu,Bilanço,Gelir Tablosu ve gündem

4-) Bakanlık temsilci Komseri atama yazısı

5-) Genel Kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmış ise görev dağılım kararı Noter onaylı

6-) Tescil talepnamesi

7-) Yönetim kurulu üyelerinin nüfus kayıt örnekleri ve ikametgahları

8-) Yönetim kurulu üyelerinin imza beyannameleri

 

 

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN :

 

Yukarıdaki evraklara ek olarak ;

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Genel Kurul onayından geçen tadil metni 3 adet

3-) Önceki sermayenin ödendiğine dair SMMM raporu

4-) Değişiklik ile ilgili Yönetim kurulu kararı Noter tasdikli

 

 

 

FESİH VE TASFİYE TESCİLİ :

 

     Yukarıdaki Genel kurul evraklarına ek olarak;

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Genel Kurul Tutanağı Noter Tasdikli 2 Adet

3-) Tasfiye kurulunun Kararı Noter tasdikli

4-) Tasfiye memurlarının nüfus cüzdan sureti ve ikametgahları

5-) Tasfiye memurlarının imza beyannamesi

6-) Tasfiye Halinde ibaresi bulunan Tescil talepnamesi

7-) Tasfiye Giriş Bilançosu

 

 

 

TASFİYE SONU VE KAPANIŞ :

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu Dilekçe

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe

3-) Tasfiye Sonu Bilançosu

4-) Tasfiye sonu genel kurulu ve genel kurul evrakları

5-) Tasfiye kurulu kararı

 

 

 

 

 

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLDE BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN ŞUBE AÇILIŞI :

 

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğu dilekçe

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe

3-) Merkez Sicil Memurluğundan tescil edilmiş işlemlerin onaylı suretleri

4-) Yönetim Kurulu Kararı Noter tasdikli 2 Adet (şubenin açık ünvanı ,açık adresi,temsilcisi ve  varsa sermayesi belirtilecektir.)

5-) Şube temsilcisinin imza beyannamesi

6-) Tescil talepnamesi

7-) Temsilcilerin nüfus cüzdan suretleri ve ikametgahları

8-) Eski Ticaret Sicil Müdürlüğünden 55.Maddeye göre belge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLDE BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN NAKİL TESCİLİ :

 

 

1-) Ticaret sicil Memurluğu dilekçe

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe

3-) Merkezin bulunduğu Sicil Memurluğundan tescil edilen işlemlerin onaylı suretleri.

4-) Merkez Sicil Memurluğundan 47.Maddeye göre belge

5-) Genel Kurul Tutanağı ( Ana Sözleşmede değişen maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı )

6-) Tadil Metni 3 Nüsha

7-) Genel Kurul Evrakları

8-) Tescil Talepnamesi

 

 

 

KOOPERATİFLER :

 

 

KURULUŞ :

 

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe

2-) Ticaret ve Sanayi Odasına dilekçe

3-) Bakanlık izin yazısı

4-) Noter Onaylı 2 Adet Anasözleşme Kitapçığı

5-) 3 Adet Anasözleşme Özeti

6-) Kurucuların Nufüs cüzdan Suretleri ve İkametgahları (2 Adet )

7-) Kurucuların imza beyannameleri

8-) Tescil Talepnamesi

 

 

GENEL KURUL TESCİLİ :

 

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe

2-) Genel Kurul Tutanağı (2 Adet)

3-) Bakanlık Temsilci Atama yazısı

4-) Hazirun Cetveli , Gündem , Denetim Kurulu Raporu , Faaliyet Kurulu Raporu , Gelir Tablosu , Bilanço

5-) Yönetim Kurulu seçimi yapılmış ise Görev Taksim Kararı ( Noter Tasdikli )

6-) Tescil Talepnamesi

7-) Yönetim Kurulu üyelerinin İkametgah,nüfus cüzdan sureti ve imza beyannameleri

 

 

 

 

 

 

 

 

TASFİYE GİRİŞİ TESCİLİ  :

 

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğuna Dilekçe

2-) Genel Kurul Tutanağı  ( Noter Tasdikli )

3-) Genel Kurul Evrakları

4-) Tasfiye Kurulunun görev bölümü ve yönetim Kurulu Kararı

5-) Tasfiye Halinde ibaresi bulunan Tescil Talepnamesi

6-) Tasfiye Memurlarının  Nüfus kayıt örneği , İkametgahları ve İmza Beyannameleri

 

 

 

TASFİYE SONU TESCİLİ :

 

 

1-) Ticaret Sicil Memurluğuna Dilekçe

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe

3-) Tasfiye Sonu Genel Kurul Tutanağı

4-) Genel Kurul Evrakları

5-) Kapanış Bilançosu

6-) Damga Pulunun yattığına dair makbuz

 

 

 

 

 

NOT  :  ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER ALINAN KARARLARDA ŞİRKETİN TAM ÜNVANI , MÜDÜRLÜK TESCİLİ VE HİSSE DEVİR TESCİLİ YAPILACAKSA KİŞİNİN T.C. UYRUKLU OLDUĞU VE İKAMET ADRESİ , HİSSE DEVİR KARARLARINDA HİSSELERİN SON DURUMU ,ŞİRKET ORTAKLARININ İMZALARININ ÖNÜNE T.C. NUMARALARI NI MUTLAKA YAZMALIDIRLAR.

 

 

 

 Ziyaretçi: 5.656 / 5.810
 
 

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası
Tuğsavul Caddesi No:108 Gelibolu/ÇANAKKALE
Telefon: (286) 566 11 08 - 566 53 00
Fax: (286) 566 73 13
e-Posta: gelibolutso@tobb.org.tr - gelibolutso@hotmail.com - info@gelibolutso.org.tr

 
 

Ziyaretçilerimiz:
Bugün:161 Dün:601 Bu Hafta:3.097 Bu Ay:10.881 Bu Yıl:23.297 Toplam:546.925 detaylar...