Yeni Sayfa 1

Limited Şirket Karar Nisapları  Konu Karar Nisabı
1. Ana sözleşme Değişikliği (TK.513/1) Sermayenin 2/3’ünü temsil eden ortakların olumlu oyu gereklidir.
2. Ortaklarin Sorumluluğunun artırılması (TK.513/2) Tüm Ortakların oy birligi gereklidir.
3. Pay Devri (TK.520/2) Hem sermayenin hem de ortakların ¾’ünü oluşturan ortakların olumlu oyu gereklidir.
4. Bir ortağa ait payın iflas veya icra dairesinde açık artırma ile satılması ve payı alan kişinin yeni ortak olarak şirkete girmesi (TK.523/2) Takibe uğrayan ortağın dışındaki tüm ortakların oy birliği gereklidir.
5. Takibe uğraya payın iflas ve icra dairesinin muvaffakatı halinde başka bir ortak veya 3. Kişiler tarafından devir alınması (TK.523/4) Bütün ortakların oy birliği gereklidir.
6. Takibe uğrayan ortağın payının gerçek değeri üzerinden alınarak şirketten çıkarılması (TK.523/4) Esas sermayenin çoğunluğuna sahip ortakların çoğunluğu gereklidir.
7. Sermaye koyma borcunu usulüne göre yapılan ihtarlara rağmen ödemeyen ortağın şirketten çıkarılması (TK.529) Esas sermayenin çoğunluğuna sahip ortakların olumlu oyu gereklidir.
8. Sermaye koyma borcunu yerine getirmediğinden şirketten çıkarılan ortağın payı başka bir ortak tarafından gerçek değeri üzerinden alınmaması veya payın şirketçe açık artırma ile satılması dışında başka bir şekilde paraya çevrilmesi (TK.530) Tüm Ortakların oy birliği gereklidir.
9. Kanunla ağırlaştırılmış nisap aranan konuların dışında kalan ortaklar kurulu kararı (TK.536/3) Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip ortakların olumlu oyu gereklidir.
10. Şirketin fesih ve tasfiyesi (TK.549/2) Anasözleşmede aksine bir hüküm yoksa esas sermayenin ¾’üne sahip ortakların ¾’ünün olumlu oyu gereklidir.
11. Haklı sebeplerle bir ortağın şirketten çıkarılmasının mahkemeden istenmesine ilişkin karar (TK.551/3) Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip ortakların mutlak çoğunluğu gereklidir.
 

Ortak sayısı 20 ve daha az olan limited şirketlerin ortaklar kurulu kararlarında vekaleten oy kullanılmaz (TK.536/1-2).Ziyaretçi: 3.699 / 3.756
 
 

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası
Tuğsavul Caddesi No:108 Gelibolu/ÇANAKKALE
Telefon: (286) 566 11 08 - 566 53 00
Fax: (286) 566 73 13
e-Posta: gelibolutso@tobb.org.tr - gelibolutso@hotmail.com - info@gelibolutso.org.tr

 
 

Ziyaretçilerimiz:
Bugün:137 Dün:601 Bu Hafta:3.073 Bu Ay:10.857 Bu Yıl:23.273 Toplam:546.901 detaylar...