Yeni Sayfa 1

Fatura OnaylarıDevlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen faturalara, tarihleri itibariyle rayicine uygunluk tasdik işlemleri yapılır.

Fiyat tespit usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden nakliye, işçilik, montaj dahil faturalar ile proforma faturalar ve sadece birim fiyatı tespit amacıyla (1 adet,1 kilo,1 metre vb.) düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden tasdik edilmemektedir.

Faturalarını tasdik ettirmek isteyen Müteahhit, taşeron yada bunlara mal satanların Oda'ya bir Dilekçeyle müracaat etmeleri gerekmektedir.

Dilekçede,
-İşin hangi kamu kurum veya kuruluşunun inşaatına ait olduğu (faturadaki malzemelerin nerede ve hangi işte kullanıldığı),
-Faturada bir birim yer alıyorsa işin tamamında ne kadar malzeme kullanıldığı veya kullanılacağının belirtilmesi gerekmektedir.

Dilekçe eki'nde,
- ÇANAKKALE firması tarafından düzenlenmiş faturanın aslı ve fotokopisi,
- Faturadaki malı tanıtabilecek katalog, proje, resim, çizim, açıklama gibi her türlü bilgi ve belgelerin veya numunesinin getirilmesi,
- Fatura Tasdik ücretinin (Faturanın KDV'siz tutarı üzerinden) Odamız Veznesine yatırılması ve makbuz fotokopisinin eklenmesi gereklidir.
Söz konusu faturalar öncelikle ilgili Meslek Komitelerince incelenip, gerekirse bilirkişi incelemesi veya piyasa araştırması yaptırılır.Ziyaretçi: 5.367 / 5.424
 
 

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası
Tuğsavul Caddesi No:108 Gelibolu/ÇANAKKALE
Telefon: (286) 566 11 08 - 566 53 00
Fax: (286) 566 73 13
e-Posta: gelibolutso@tobb.org.tr - gelibolutso@hotmail.com - info@gelibolutso.org.tr

 
 

Ziyaretçilerimiz:
Bugün:192 Dün:601 Bu Hafta:3.128 Bu Ay:10.912 Bu Yıl:23.328 Toplam:546.956 detaylar...